23.07.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Benestar Social
El QAI10

El segell de qualitat QAI10
  QAI10 (Qüestionari d'Avaluació Inicial) és una certificació dissenyada pel Consell Comarcal del Maresme que permet avaluar el nivell òptim de qualitat de les activitats extraescolars que es realitzen a la comarca.

El model de certificació QAI10 analitza 10 criteris bàsics sinònims de qualitat i seguretat en l'educació; el compliment dels quals permet a l'entitat obtenció del segell QAI10, que reconeix que les activitats realitzades segueixen el nivell òptim de qualitat per a l'educació.

Els 10 criteris bàsics del QAI10

Poden sol·licitar la certificació les entitats i professionals que ofereixen activitats extraescolars o de lleure en temps de migdia a la comarca del Maresme.
Si n'esteu interessats en l'obtenció del Segell QAI10, podeu accedir mitjançant aquest enllaç.

Els 10 criteris bàsics del QAI10


Viabilitat econòmica de l'entitat
1.- Solvència econòmica, fiscal i financera de l'entitat per a poder cobrir qualsevol imprevist.

Organització
2.- Ràtios de nens ponderades segons les edats i les activitats
3.- Preus equilibrats i no discriminatoris, per afavorir la participació de tots els infants.
4.- Sistema d'avaluació i coordinació d'activitats, per a informar als pares de l'evolució dels seus fills i filles.

Prevenció i seguretat
5.- Mesures expresses de seguretat i protecció dels menors en les infrastructures i en les activitats.

Programació
6.- Coherència educativa del lleure dels infants amb el projecte educatiu de l'escola.
7.- Programació de les activitats, per facilitar una elecció amb criteri.
8.- Pla d'acció d'informació i formació per a les famílies

Recursos humans
9.- Equip integrat per personal amb formació especialitzada. Qualificant els monitors, qualifiquem les activitats.
10.- Coneixement i experiència de l'entitat en la gestió d'activitats extraescolars.

Poden sol·licitar la certificació les entitats i professionals que ofereixen activitats extraescolars o de lleure en temps de migdia a la comarca del Maresme.
Si n'esteu interessats en l'obtenció del Segell QAI10, podeu accedir mitjançant aquest enllaç:

persones grans
infància i adolescència
baner documents de treball Serveis Socials bàsics
Protocol de protecció a les treballadores i treballadors de serveis socials davant de possibles agressions de persones usuàries
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12